Υπεύθυνη Διεκπεραίωση Εργασιών ΑΕΙ & ΤΕΙ

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρία, προάγοντας την επιστημονικότητα και την γνώση και με τη θέληση να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλα Γνωστικά Αντικείμενα, είναι πάντα δεκτική σε προτάσεις συνεργασίας με αξιόλογους επιστήμονες.

Έτσι, σε περίπτωση που είστε κάτοχος τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος, σας ενδιαφέρει η ενασχόληση με το αντικείμενο των σπουδών σας σε ακαδημαϊκό επίπεδο και αντιμετωπίζετε ως πρόκληση τη συγγραφική δραστηριότητα, μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στέλνοντάς μας το βιογραφικό σας στο hr@support4students.gr