Support4Students - Πτυχιακές Εργασίες - Διπλωματικές Εργασίες - Μεταπτυχιακές Εργασίες - Λύσεις Θεμάτων

Υπεύθυνη Διεκπεραίωση Εργασιών ΑΕΙ & ΤΕΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής/φοιτητής επιλέξει τη βοήθεια της Support4Students.gr για την υλοποίηση της πτυχιακής/διπλωματικής του εργασίας ακολουθείται αυστηρά η ακόλουθη διαδικασία:

BHMA 1. Παραγωγή του Πίνακα Περιεχομένων της Εργασίας, το κόστος και το χρονικό διάστημα παραγωγής του οποίου, ορίζεται επακριβώς στις αντίστοιχες επιλογές των μενού της δεξιάς κατακόρυφης στήλης της ιστοσελίδας. Παραδίδεται ο Πίνακας Περιεχομένων στον σπουδαστή/φοιτητή ο οποίος καλείται να τον μελετήσει και να τον συμφωνήσει με τον επιβλέποντα την Διπλωματική/Πτυχιακή του.

BHMA 2. Μετά από τυχόν διορθώσεις και αλλαγές παραδίδει ο σπουδαστής/φοιτητής τον τελικό Πίνακα Περιεχομένων στην Support4Students.gr. Η πτυχιακή/ διπλωματική εργασία θα προκύψει βάση του πίνακα αυτού και συμφωνείται η τελική της τιμή βάση των απαιτήσεων του πελάτη και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις αντίστοιχες επιλογές των μενού της δεξιάς κατακόρυφης στήλης της ιστοσελίδας.

BHMA 3. Δίδεται προκαταβολή ίση με το 50% της προσυμφωνηθείσας τιμής και ακολουθούνται τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

BHMA 4. Περί τα μέσα του προσυμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος, χρόνος ο οποίος θα είναι απολύτως ανάλογος με την πορεία υλοποίησης της εργασίας, γίνεται συνάντηση στην οποία παραδίδεται στον σπουδαστή/φοιτητή το ενδιάμεσο υλοποιηθέν για επίδειξη στον επιβλέποντα και μελέτη από τον ίδιο. Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές που υποδηλώνουν αλλαγή στην λογική της πορείας υλοποίησης εργασίας και τροποποίηση του συμφωνημένου πίνακα περιεχομένων έχουν συμπληρωματική χρέωση ανάλογη της αλλαγής που υπεισέρχεται.

BHMA 5. Στην συνέχεια καταβάλλεται από τον πελάτη το επόμενο 40% της αρχικής προσυμφωνημένης τιμής μαζί με τυχόν κόστη που προέκυψαν από υπεισερχόμενες αλλαγές που περιγράφονται στο προηγούμενο βήμα (ΒΗΜΑ 4) και ξεκινάει η δεύτερη και τελική φάση της υλοποίησης.

BHMA 6. Στο τέλος του προσυμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος παραδίδεται στον πελάτη το προσυμφωνηθέν παραδοτέο και ταυτόχρονα καταβάλλεται το υπόλοιπο και τελικό 10% της αρχικής προσυμφωνημένης τιμής. Σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στο παραδοτέο που αφορούν σε μετακινήσεις κεφαλαίων, μετονομασίες παραγράφων, μικρές προσθήκες για λόγους πληρότητας, μικρές αλλαγές στις παραγράφους ή στις επικεφαλίδες αυτών, υποσημειώσεις, τρόπο παρουσίασης βιβλιογραφικών πηγών, μορφοποιήσεις κειμένου και γραμματοσειρών, αυτές υλοποιούνται από την εταιρεία χωρίς επιπλέον χρέωση.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

1. Στο ενδιάμεσο του χρονικού διαστήματος ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της Εργασίας όποτε το επιθυμεί και επίσης μπορεί να ενημερώνει για τυχόν υπεισερχόμενες αλλαγές πριν αυτές υλοποιηθούν από την εταιρεία έτσι ώστε να προλαμβάνει επιπλέον χρεώσεις.

2. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί, μπορεί να ενημερώνεται και να παραλαμβάνει σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη ή ψηφιακή) επιθυμεί την πτυχιακή/διπλωματική του εργασία, για να τη μελετήσει ή για επίδειξη στον επιβλέποντα, σε περισσότερα του ενός ενδιάμεσα στάδια υλοποίησης. Βασική προϋπόθεση είναι η πρότερη ενημέρωση της εταιρίας για την απαίτηση αυτή του πελάτη καθώς και η καταβολή του ολόκληρου υπολοίπου 40% την πρώτη φορά που θα ζητηθεί, όπως περιγράφεται στο ΒΗΜΑ 5. Τυχόν αλλαγές που προκύπτουν κάθε φορά που δίδεται νέο αντίγραφο της ενδιάμεσης υλοποίησης της εργασίας, πέραν της πρώτης, όπως αυτή περιγράφεται στο ΒΗΜΑ 4, χρεώνονται με τρόπο που περιγράφεται επακριβώς στις αντίστοιχες επιλογές των μενού της δεξιάς κατακόρυφης στήλης της ιστοσελίδας.

3. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των παραγόμενων σελίδων της εκάστοτε εργασίας. Θα παραχθούν όσες σελίδες είναι αναγκαίες για την πλήρη ανάλυση της μελέτης χωρίς επιπλέον χρέωση του πελάτη. Η εταιρία μπορεί να εγγυηθεί ότι ο αριθμός των σελίδων της παραγόμενης εργασίας δεν θα υπολείπεται των 70 σελίδων και δεν θα υπερβαίνει τις 120 σελίδες, αναλόγως της απαιτούμενης ανάλυσης, σχημάτων και πινάκων του προς μελέτη θέματος.

4. Είναι σαφές ότι τυχόν υλικό (μετρήσεις, συγκριτικές τιμές κτλ) το οποίο έχει παραχθεί από εργαστήριο του Ιδρύματος σπουδών του πελάτη ή δεν υπάρχει σε σχετική βιβλιογραφία και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να το προμηθεύσει στην εταιρία.